Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_2: Kompetansen din blir verdsatt på jobben? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 41
 1,3%
2 Sjelden 244
 8,0%
3 Noen ganger 899
 29,6%
4 Ofte 1402
 46,1%
5 Alltid 415
 13,6%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 27
 0,9%
7 NA 14
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.