Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q152_1: Midlertidige ansettelser gjør det lettere å komme inn i arbeidslivet Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 342
 11,2%
2 Uenig 525
 17,3%
3 Verken enig eller uenig 993
 32,6%
4 Enig 1017
 33,4%
5 Helt enig 150
 4,9%
6 NA 15
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.