Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q1514_5: Å svekke fagforeningenes innflytelse i arbeidslivet Har regjeringen bidratt til:

Verdier Kategorier N
1 Ja 1097
 36,1%
2 Nei 791
 26,0%
3 Vet ikke 1138
 37,4%
4 NA 16
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.