Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_6: Er arbeidsledig I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 1641
 53,9%
2 Ganske usannsynlig 761
 25,0%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 323
 10,6%
4 Ganske sannsynlig 27
 0,9%
5 Svært sannsynlig 19
 0,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 259
 8,5%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.