Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabelgruppe: Bakgrunnsvariabler

Variabler