Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q65: Alt i alt, hvordan mener du situasjonen er for norske arbeidstakere?

Verdier Kategorier N
1 Svært dårlig 315
 0,8%
2 Ganske dårlig 1597
 4,2%
3 Verken god eller dårlig 6060
 16,1%
4 Ganske god 21667
 57,5%
5 Svært god 8022
 21,3%
6 Vet ikke / ikke svar 1096
7 NA 0
9996 77
Sysmiss 8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 37661
Manglende tilfeller 1181
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.