Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q152_4: Det er positivt at det nå blir enklere å ansette midlertidige fordi det blir lettere å prøve ut arbeidstakere Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (2015-2018)

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 1533
 12,8%
2 Uenig 2224
 18,6%
3 Verken enig eller uenig 3483
 29,1%
4 Enig 3847
 32,1%
5 Helt enig 823
 6,9%
6 NA 65
 0,5%
Sysmiss 26867

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 11975
Manglende tilfeller 26867
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.