Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q152_5: Endringene kommer til å få liten virkning Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (2015-2018)

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 1147
 9,6%
2 Uenig 3052
 25,5%
3 Verken enig eller uenig 5845
 48,8%
4 Enig 1680
 14,0%
5 Helt enig 192
 1,6%
6 NA 58
 0,5%
Sysmiss 26868

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 11974
Manglende tilfeller 26868
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.