Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q1514_3: Et mer inkluderende arbeidsliv Har regjeringen bidratt til: (2015-2017)

Verdier Kategorier N
1 Ja 1751
 19,4%
2 Nei 4453
 49,3%
3 Vet ikke 2817
 31,2%
4 NA 19
 0,2%
Sysmiss 29802

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 9040
Manglende tilfeller 29802
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.