Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_3: Et trygt arbeidsliv Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 2675
 30,6%
2 Fremskrittspartiet 251
 2,9%
3 Høyre 1033
 11,8%
4 Kristelig Folkeparti 91
 1,0%
5 Miljøpartiet de grønne 30
 0,3%
6 Rødt 444
 5,1%
7 Senterpartiet 307
 3,5%
8 Sosialistisk Venstreparti 541
 6,2%
9 Venstre 96
 1,1%
10 Andre partier og lister 82
 0,9%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 3128
 35,8%
9996 65
 0,7%
Sysmiss 30099

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8743
Manglende tilfeller 30099
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.