Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q64: Hvilket av følgende utsagn passer best for din vurdering av regjeringens innsats for å fremme et godt arbeidsliv?

Verdier Kategorier N
1 De har gjort en dårlig jobb 11652
 32,7%
2 Det er lite regjeringen kan eller bør gjøre i forhold til de 4524
 12,7%
3 De har gjort det som har vært mulig 7166
 20,1%
4 De har gjort en god jobb 2855
 8,0%
5 Vet ikke 8661
 24,3%
6 NA 0
 0,0%
9996 91
 0,3%
9999 726
 2,0%
Sysmiss 3167

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 35675
Manglende tilfeller 3167
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.