Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_6: Innovasjon Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 718
 8,2%
2 Fremskrittspartiet 343
 3,9%
3 Høyre 1758
 20,1%
4 Kristelig Folkeparti 55
 0,6%
5 Miljøpartiet de grønne 298
 3,4%
6 Rødt 171
 2,0%
7 Senterpartiet 241
 2,8%
8 Sosialistisk Venstreparti 194
 2,2%
9 Venstre 319
 3,6%
10 Andre partier og lister 102
 1,2%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 4482
 51,2%
9996 71
 0,8%
Sysmiss 30090

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8752
Manglende tilfeller 30090
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.