Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q800_3: Jeg kan, som ansatt, bidra til at min virksomhet reduserer sitt klimaavtrykk - Vi vil nå stille deg noen spørsmål om klima og miljø. Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om klimaendringer?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 242
 8,3%
2 Delvis uenig 346
 11,9%
3 Verken enig eller uenig 587
 20,2%
4 Delvis enig 1068
 36,8%
5 Helt enig 516
 17,8%
9996 na 18
 0,6%
9999 Vet ikke 126
 4,3%
Sysmiss 35939

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2903
Manglende tilfeller 35939
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.