Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_7: Kampen mot arbeidslivskriminalitet Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 1504
 17,2%
2 Fremskrittspartiet 484
 5,5%
3 Høyre 987
 11,3%
4 Kristelig Folkeparti 75
 0,9%
5 Miljøpartiet de grønne 34
 0,4%
6 Rødt 635
 7,3%
7 Senterpartiet 205
 2,3%
8 Sosialistisk Venstreparti 492
 5,6%
9 Venstre 89
 1,0%
10 Andre partier og lister 89
 1,0%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 4101
 46,8%
9996 60
 0,7%
Sysmiss 30087

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8755
Manglende tilfeller 30087
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.