Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q800_1: Klimaendringer er i stor grad menneskeskapte - Vi vil nå stille deg noen spørsmål om klima og miljø. Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om klimaendringer?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 137
 4,7%
2 Delvis uenig 213
 7,3%
3 Verken enig eller uenig 383
 13,2%
4 Delvis enig 854
 29,4%
5 Helt enig 1225
 42,2%
9996 na 22
 0,8%
9999 Vet ikke 69
 2,4%
Sysmiss 35939

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2903
Manglende tilfeller 35939
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.