Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_2: Like konkurransebetingelser for næringslivet Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 1204
 13,8%
2 Fremskrittspartiet 319
 3,7%
3 Høyre 1910
 22,0%
4 Kristelig Folkeparti 53
 0,6%
5 Miljøpartiet de grønne 46
 0,5%
6 Rødt 241
 2,8%
7 Senterpartiet 291
 3,3%
8 Sosialistisk Venstreparti 252
 2,9%
9 Venstre 175
 2,0%
10 Andre partier og lister 95
 1,1%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 4060
 46,7%
9996 52
 0,6%
Sysmiss 30144

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8698
Manglende tilfeller 30144
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.