Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q66: Mener du at situasjonen for norske arbeidstakere har blitt bedre eller dårligere det siste året?

Verdier Kategorier N
1 Klart dårligere 2449
 7,6%
2 Litt dårligere 9592
 29,8%
3 Som før 12682
 39,4%
4 Litt bedre 6147
 19,1%
5 Mye bedre 1357
 4,2%
6 Vet ikke / ikke svar 3498
7 NA 0
9996 86
Sysmiss 3031

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 32227
Manglende tilfeller 6615
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.