Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q152_2: Midlertidige ansettelser fører til mer utrygge ansettelsesforhold Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (2015-2018)

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 357
 3,0%
2 Uenig 1085
 9,1%
3 Verken enig eller uenig 2656
 22,2%
4 Enig 5217
 43,6%
5 Helt enig 2602
 21,7%
6 NA 59
 0,5%
Sysmiss 26866

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 11976
Manglende tilfeller 26866
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.