Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q152_1: Midlertidige ansettelser gjør det lettere å komme inn i arbeidslivet Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (2015-2018)

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 1562
 13,0%
2 Uenig 2004
 16,7%
3 Verken enig eller uenig 3622
 30,2%
4 Enig 3972
 33,2%
5 Helt enig 725
 6,1%
6 NA 89
 0,7%
Sysmiss 26868

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 11974
Manglende tilfeller 26868
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.