Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_1: Påfyll av kompetanse gjennom arbeidslivet Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 1567
 17,9%
2 Fremskrittspartiet 245
 2,8%
3 Høyre 1251
 14,3%
4 Kristelig Folkeparti 57
 0,7%
5 Miljøpartiet de grønne 38
 0,4%
6 Rødt 235
 2,7%
7 Senterpartiet 225
 2,6%
8 Sosialistisk Venstreparti 420
 4,8%
9 Venstre 165
 1,9%
10 Andre partier og lister 94
 1,1%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 4422
 50,6%
9996 20
 0,2%
Sysmiss 30103

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8739
Manglende tilfeller 30103
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.