Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_5: Pensjon Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 1827
 20,9%
2 Fremskrittspartiet 334
 3,8%
3 Høyre 817
 9,3%
4 Kristelig Folkeparti 122
 1,4%
5 Miljøpartiet de grønne 25
 0,3%
6 Rødt 301
 3,4%
7 Senterpartiet 242
 2,8%
8 Sosialistisk Venstreparti 473
 5,4%
9 Venstre 93
 1,1%
10 Andre partier og lister 121
 1,4%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 4337
 49,6%
9996 58
 0,7%
Sysmiss 30092

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8750
Manglende tilfeller 30092
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.