Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q1514_2: Større utrygghet i arbeidslivet Har regjeringen bidratt til: (2015-2017)

Verdier Kategorier N
1 Ja 4508
 49,9%
2 Nei 2368
 26,2%
3 Vet ikke 2085
 23,1%
4 NA 78
 0,9%
Sysmiss 29803

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 9039
Manglende tilfeller 29803
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.