Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q800_2: Vi vet i dag nok til å kunne si at klimaendringer er et problem - Vi vil nå stille deg noen spørsmål om klima og miljø. Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om klimaendringer?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 120
 4,1%
2 Delvis uenig 162
 5,6%
3 Verken enig eller uenig 304
 10,5%
4 Delvis enig 725
 25,0%
5 Helt enig 1518
 52,3%
9996 na 17
 0,6%
9999 Vet ikke 57
 2,0%
Sysmiss 35939

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2903
Manglende tilfeller 35939
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.