Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q1514_1: Å hindre ledighet Har regjeringen bidratt til: (2015-2017)

Verdier Kategorier N
1 Ja 2044
 22,6%
2 Nei 4442
 49,2%
3 Vet ikke 2533
 28,0%
4 NA 15
 0,2%
Sysmiss 29808

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 9034
Manglende tilfeller 29808
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.