Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q1514_6: Å  styrke omstillingsevnen i virksomhetene Har regjeringen bidratt til: (2015-2017)

Verdier Kategorier N
1 Ja 1897
 21,0%
2 Nei 3003
 33,2%
3 Vet ikke 4107
 45,4%
4 NA 33
 0,4%
Sysmiss 29802

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 9040
Manglende tilfeller 29802
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.