Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q1514_5: Å svekke fagforeningenes innflytelse i arbeidslivet Har regjeringen bidratt til: (2015-2017)

Verdier Kategorier N
1 Ja 3562
 39,4%
2 Nei 2212
 24,5%
3 Vet ikke 3247
 35,9%
4 NA 17
 0,2%
Sysmiss 29804

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 9038
Manglende tilfeller 29804
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.