Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q136_4: Økonomisk trygghet ved arbeidsledighet Hvilket politisk parti mener du har best politikk på følgende områder? (2018-2019)

Verdier Kategorier N
1 Arbeiderpartiet 2414
 27,6%
2 Fremskrittspartiet 233
 2,7%
3 Høyre 792
 9,0%
4 Kristelig Folkeparti 101
 1,2%
5 Miljøpartiet de grønne 28
 0,3%
6 Rødt 458
 5,2%
7 Senterpartiet 234
 2,7%
8 Sosialistisk Venstreparti 874
 10,0%
9 Venstre 96
 1,1%
10 Andre partier og lister 81
 0,9%
11 Vet ikke/vil ikke oppgi parti 3377
 38,6%
9996 64
 0,7%
Sysmiss 30090

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 8752
Manglende tilfeller 30090
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.