Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q152_3: Økt adgang til midlertidige ansettelser fører til A-lag og B-lag i norsk arbeidsliv Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (2015-2018)

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 523
 4,4%
2 Uenig 1630
 13,6%
3 Verken enig eller uenig 3777
 31,6%
4 Enig 3978
 33,2%
5 Helt enig 2020
 16,9%
6 NA 43
 0,4%
Sysmiss 26871

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 11971
Manglende tilfeller 26871
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.