Datasett: YSAB_2009_2021_Nesstar

Variabel Q1514_4: Økt konfliktnivå i arbeidslivet Har regjeringen bidratt til: (2015-2017)

Verdier Kategorier N
1 Ja 3295
 36,5%
2 Nei 2500
 27,7%
3 Vet ikke 3213
 35,6%
4 NA 26
 0,3%
Sysmiss 29808

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 9034
Manglende tilfeller 29808
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.