Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q59: Har du noen gang opplevd å være arbeidsledig?

Verdier Kategorier N
1 Ja 381
 38,1%
2 Nei 620
 61,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.