Datasett: YS intern, sammenslått fil 2014-2017, ikke-overlappende respondenter

Variabelgrupper

Full tittel

YS intern, sammenslått fil 2014-2017, ikke-overlappende respondenter

Identifikasjonsnummer

YSintern2014-2017ikkeoverlappenderesponendter

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.