Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q47b_5: Mer enn 10 timer i løpet av en arbeidsdag Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 581
 19,1%
2 Sjelden 1183
 38,9%
3 Noen ganger 880
 28,9%
4 Ofte 299
 9,8%
5 Alltid 71
 2,3%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 20
 0,7%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.