Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_4_2: Min arbeidsdag er ferdig når mine oppgaver er gjort  I hvilken grad er du enig  eller uenig i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 I svært liten grad 563
 18,5%
2 2 444
 14,6%
3 3 490
 16,1%
4 4 523
 17,2%
5 5 486
 16,0%
6 I svært stor grad 498
 16,4%
7 NA 38
 1,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.