Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q47b_4: På søndager Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 1076
 35,4%
2 Sjelden 861
 28,3%
3 Noen ganger 682
 22,4%
4 Ofte 309
 10,2%
5 Alltid 71
 2,3%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 26
 0,9%
7 NA 17
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.