Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q65: Alt i alt, hvordan mener du situasjonen er for norske arbeidstakere?

Verdier Kategorier N
1 Svært dårlig 13
 0,4%
2 Ganske dårlig 100
 3,3%
3 Verken god eller dårlig 507
 16,7%
4 Ganske god 1754
 57,7%
5 Svært god 574
 18,9%
6 Vet ikke / ikke svar 80
 2,6%
7 NA 14
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.