Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29a: Dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassen, hvor sannsynlig er det at du vil ta etter- eller videreutdanning?

Verdier Kategorier N
1 Svært sannsynlig 620
 20,4%
2 Ganske sannsynlig 896
 29,5%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 671
 22,1%
4 Ganske usannsynlig 385
 12,7%
5 Svært usannsynlig 321
 10,6%
6 Vet ikke/ikke svar 134
 4,4%
7 NA 15
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.