Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_9: En jobb der jeg kan bruke og videreutvikle min kompetanse I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 55
 1,8%
2 Uenig 205
 6,7%
3 Verken enig eller uenig 592
 19,5%
4 Enig 1480
 48,7%
5 Sterkt enig 689
 22,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 15
 0,5%
7 NA 6
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.