Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q32: Hvor fornøyd er du i jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Svært fornøyd 749
 24,6%
2 Ganske fornøyd 1661
 54,6%
3 Verken fornøyd eller misfornøyd 419
 13,8%
4 Ganske misfornøyd 159
 5,2%
5 Svært misfornøyd 30
 1,0%
6 Vet ikke / ikke svar 8
 0,3%
7 NA 16
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.