Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_5: Jeg kan arbeide selvstendig i min jobb I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 23
 0,8%
2 Uenig 79
 2,6%
3 Verken enig eller uenig 292
 9,6%
4 Enig 1525
 50,1%
5 Sterkt enig 1106
 36,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 11
 0,4%
7 NA 6
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.