Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_4: Min jobb er interessant I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 32
 1,1%
2 Uenig 129
 4,2%
3 Verken enig eller uenig 444
 14,6%
4 Enig 1547
 50,9%
5 Sterkt enig 876
 28,8%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 8
 0,3%
7 NA 6
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.