Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_1: Min jobb er trygg I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 72
 2,4%
2 Uenig 181
 6,0%
3 Verken enig eller uenig 459
 15,1%
4 Enig 1296
 42,6%
5 Sterkt enig 997
 32,8%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 25
 0,8%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.