Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q23_3: Mine muligheter til forfremmelse er store I hvilken grad passer følgende beskrivelser på din jobbsituasjon?

Verdier Kategorier N
1 Sterkt uenig 325
 10,7%
2 Uenig 1115
 36,7%
3 Verken enig eller uenig 1102
 36,2%
4 Enig 346
 11,4%
5 Sterkt enig 41
 1,3%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 103
 3,4%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.