Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q099: Ser du for deg at noen av dine nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt / av en maskin i stedet?

Verdier Kategorier N
1 Nei 1729
 56,8%
2 Ja, litt 981
 32,2%
3 Omtrent halvparten 139
 4,6%
4 Ja, mesteparten 54
 1,8%
5 Vet ikke / Ikke aktuelt 123
 4,0%
6 NA 16
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.