Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q41: Hvor vil du plassere deg selv på skalaen under? (Jobb som middel til å tjene penger vs. job som arena for selvutvikling)

Verdier Kategorier N
1 1 Min jobb er først og fremst et middel til å tjene penger, 372
 12,2%
2 2 430
 14,1%
3 3 856
 28,1%
4 4 743
 24,4%
5 5 Min jobb er ikke bare et middel til å tjene penger, men li 568
 18,7%
6 Vet ikke / ikke svar 49
 1,6%
7 NA 24
 0,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.