Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q151a_2: Å få god lønn og materielle goder Når du skal vurdere en ideell jobb, hvor viktig er følgende forhold:

Verdier Kategorier N
1 Ikke viktig i det hele tatt 15
 0,5%
2 Nokså viktig 266
 8,7%
3 Ganske viktig 1181
 38,8%
4 Veldig viktig 1151
 37,8%
5 Helt nødvendig 369
 12,1%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 21
 0,7%
7 NA 39
 1,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.