Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q151a_3: Å få opplevelsen av å gjøre noe verdifullt Når du skal vurdere en ideell jobb, hvor viktig er følgende forhold:

Verdier Kategorier N
1 Ikke viktig i det hele tatt 12
 0,4%
2 Nokså viktig 96
 3,2%
3 Ganske viktig 554
 18,2%
4 Veldig viktig 1464
 48,1%
5 Helt nødvendig 897
 29,5%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 15
 0,5%
7 NA 4
 0,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.