Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q151a_5: Å kunne bruke min fantasi og kreativitet i arbeidet Når du skal vurdere en ideell jobb, hvor viktig er følgende forhold:

Verdier Kategorier N
1 Ikke viktig i det hele tatt 127
 4,2%
2 Nokså viktig 403
 13,2%
3 Ganske viktig 1041
 34,2%
4 Veldig viktig 1035
 34,0%
5 Helt nødvendig 376
 12,4%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 52
 1,7%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.