Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q151a_1: Å utvikle seg personlig gjennom jobben Når du skal vurdere en ideell jobb, hvor viktig er følgende forhold:

Verdier Kategorier N
1 Ikke viktig i det hele tatt 40
 1,3%
2 Nokså viktig 239
 7,9%
3 Ganske viktig 823
 27,1%
4 Veldig viktig 1215
 39,9%
5 Helt nødvendig 678
 22,3%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 40
 1,3%
7 NA 7
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.