Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_9: Arbeidsgiver legger forholdene til rette for etter-/ videreutdanning? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 319
 10,5%
2 Sjelden 719
 23,6%
3 Noen ganger 929
 30,5%
4 Ofte 578
 19,0%
5 Alltid 185
 6,1%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 303
 10,0%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.