Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_4: Arbeidsgiver legger til rette for at du skal utvikle deg faglig? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 167
 5,5%
2 Sjelden 697
 22,9%
3 Noen ganger 1072
 35,2%
4 Ofte 795
 26,1%
5 Alltid 207
 6,8%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 95
 3,1%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.